Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Nederlandse implementatie van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) die op 25 mei 2018 van kracht wordt. De AVG gaat eerdere privacywet vervangen en moet er voor zorgen dat er één gezamenlijke wetgeving in Europa komt voor de bescherming en verwerking van persoonlijke data.

De nieuwe regelgeving brengt onder andere de volgende punten met zich mee:

  • Transparantie bij het verzamelen, analyseren en gebruik van persoonsgegevens
  • Personen kunnen verzoeken om hun gegevens in te zien, en om die data te laten wijzigen en te laten verwijderen
  • Het verwerken, verzamelen en opslaan van persoonsgegevens wordt beperkt tot specifieke en legitieme doeleinden
  • Bij een datalek zal zowel de getroffen gebruiker als de autoriteiten op de hoogte gesteld moeten worden
  • Geharmoniseerde regelgeving rond privacy voor alle organisaties in de Europese Unie

Waar moet je rekening mee houden als CycleSoftware gebruiker?

Als gebruiker van CycleSoftware ben jij als gebruiker de "Verwerkersverantwoordelijke" van alle persoonlijke gegevens die worden ingevoerd in het CycleSoftware programma. CycleSoftware B.V. is "Verwerker" en verwerkt die persoonlijke gegevens voor je op het moment dat het systeem gebruikt wordt. Als Verwerkingsverantwoordelijke bepaal je zelf de doeleinden voor het verwerken van de gegevens terwijl CycleSoftware B.V. als Verwerker, die gegevens in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

De eisen aan de Verwerkersverantwoordelijke hangt af van het soort gegevens dat je verzamelt, daarom kunnen we geen specifieke uitspraak doen over welke maatregelen je moet treffen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het implementeren van technische en administratieve maatregelen zodat het verwerken van de persoonsgegevens voldoet aan de AVG. Het kan verstandig zijn om juridisch advies in te winnen als je vragen hebt over je specifieke situatie met betrekking tot het voldoen aan de regelgeving.